Detergenty

Detergenty

Väčšina ľudí pod aplikáciou enzýmov rozumie výrobu enzymatických pracích prostriedkov (‘biologických’ pracích prostriedkov). Na to sú dve hlavné príčiny.

Prvá je: v polovici 60. rokov bolo využitie enzýmov v priemysle pre pracie prostriedky najčastejšou enzýmovou aplikáciou.

Druhá je: spotrebitelia prostriedkov sú vlastne spotrebiteľmi enzýmového produktu. Pri veľkej väčšine iných aplikácií, sú enzýmy používané len ako pomocné látky v istej časti výrobného procesu a nie sú vždy prítomné v konečnej forme produktu – v každom prípade nie v aktívnej forme.

 

Proteázy

Proteázy sú v priemysle pracíc prostriedkov najviac používanými enzýmami. Odstraňujú proteínové škvrny z trávy, krvi, vajec a ľudského potu.

Tieto organické škrvny majú tendenciu silne sa pripájať k textilným látkam. Proteíny fungujú ako lepidlo, zabraňujúc práškom s vodou aby odstránili niektoré komponenty napríklad zo zeme, ako napr. farbivo alebo prach.

Neefektívnosť ne­enzymatických detergentov pri odstraňovaní proteínov môže zapríčiniť trvalé škvrny kvôli oxidácii a denaturalizácii spôsobujúc blednutie a vysychanie. Napríklad krv zanechá škvrnu hrdzavej farby keď nie je odstráňená pred blednutím.

Proteázy hydrolyzujú proteíny a odbúravajú ich na viac rozpustné polypeptidy alebo voľné aminokyseliny. Kombimovaným efektom povrchovoaktívnych látok a enzýmov, môžu byť z látky odstránené aj inak ťažko odstranitelné fľaky .

Prvá detergentová proteáza firmy Novozymes bola Alcalase®, vyvinutá v 60. rokoch.

Firma Novozymes vynašla na odstraňovanie proteínových škvŕn aj iné emzýmy: Esperase®, Savinase® a Everlase® sú stavané pre zloženia detergentov s pH nad 9. Pri nízkych pracích teplotách je vhodná Savinase alebo Kanase. Pre bielacie zloženia, je doporučovaná Everlase.

 

Lipázy

Aj keď môžu enzýmy proteínové škvrny lahko odstrániť, olejové a mastné škvrny sa vždy odstraňovali ťažšie. Všeobecný trend prať pri nízkych teplotách urobil odstraňovanie mastných flakov ešte väčším problémom. Toto sa hlavne vzťahuje na materiály robené zo zmiešaných bavĺn a polyesteru.

V r.1988 uviedla firma Novo pre priemysel pracích prostriedkov Lipolase® prvý priemyselný enzým vyvynutý pomocou genetického inžinierstva. Lipolase dokáže odstrániť aj mastné škvrny ako rúž, škvrny od pečenia, maslo, šalátový olej, omáčky a zažraté škvrny na golieroch a manžetách.

Detergentový priemysel už mnoho rokov žiadal vhodnú lipázu. Lipolase bola začlenená do velkého množstva pracích prostriedkov po celom svete a Lipolase druhej generácie nazývaná Lipolase Ultra so zlepšenou výkonnosťou pri praní bola uvedená v r. 1994.

V r.1998 bola uvedená LipoPrime® čo je proteinovo-inžiniersky variant Lipolázy. Porovnávajúc Lipolase a Lipolase Ultra vo väčšine detergentových zloženiach ukazuje LipoPrime velmi dobrú schopnosť odstraňovať tuk.

 

Amylázy

Amylázy sa používajú na odstraňovanie zvyškov škrobných jedál ako zemiaky, špagety, ovsená kaša, pudingy a čokoláda. Tento typ enzýmu, napr. Termamyl®, sa môže používať v detergentoch práčovní ako aj v bezchlórových detergentoch pre automatické umývačky riadu.

Pre detergenty s bieliacim účinkom sa doporučuje Duramyl®.

 

Celulázy

Vývin detergentových enzýmov sa hlavne zameral na enzýmy schopné odstraňovať škvrny. Ale napríklad celulázový komplex od Novozymes nazývaný Celluzyme® má vlastnosti umožňujúce modifikovať štruktúru celulózových látok ako napríklad tých čo sa nachádzajú v bavlne a v bavlnených zmesiach.

Keď sa pridá do detergentu má nasledujúce efekty:

 

Vyjasnenie farieb

Keď nejaký kus odevu robený z bavlny alebo zmesi bavĺn bol vaic krát opratý, je občas na pohľad chlpatý a farby sú nevýrazné. Toto nastáva kvôli tvorbe mikrovlákien ktoré sa odďelujú od hlavného vlákna. Svetlo dopadajúce na šaty je odrážané naspäť väčším rozmerom čo dáva pocit že farba je nevýrazná. Avšak tieto vlákna môžu byť pomocou celulázových enzýmov degradované a tak navracajú vláknam rovný vzhľad a látke originálnu farbu.

Zmäkčovanie

Enzýmy majú na vlákna aj značný zmäkčovací efekt, pravdepodobne vďaka odstraňovaniu mikrovlákien.

 

Čiastočné odstraňovanie zeminy

Niektoré časti zeminy sú uveznené v sieti mikrovlákien a sú uvolnené až keď enzým odstráni mikrovlákna.

Efekt celluzyme na látku je kumulatívny. Inak povedané, vždy keď sa oblek vyperie, enzým ďalej zlepšuje jeho výzor.

Krátko po celluzyme bola uvedená ďalšia celuláza s vlastnosťou vyjasňovať farby : Carezyme®.

 

Bezprašné enzýmy

Enzýmy pridané do detergentov v r.1960 boli práškové. Pri nepriaznivých podmienkách, mohol prach spôsobiť alergické reakcie medzi personálom robiacim vo výrobni enzýmov alebo vo fabrike na výrobu pracích práškov.

Firma Novozymes preto začala projekt ktorý sa zameral na vyvinutie bezprašných preparátov. Technika nazývaná “prilling” uvedená v r.1970 dokázala prach eliminovať. Techniky na výrobu bezprašných enzýmov sa počas posledných rokov zlepšovali najnovšý typ sa nazýva T­granulát. Enzým je potiahnutý v inertnej látke a preto je vysoko odolný nárazu aj brúseniu a má minimálnu tendenciu tvoriť prach.

 

Kvapalné detergenty

V mnohých krajinách je stúpajúci záujem o domáce kvapalné pracie prostriedky.

Ja ale ťažšie zaistiť stabilitu kvapalných detergentov ako u práškových detergentov.

Enzýmy firmy Novozymes sú ale teraz robené v kvapalnej forme ktorá môže byť používaná prakticky v každom type kvapalného detergentu.

 

Detergenty do umývačiek riadu (ADD)

Existuje vela rozdielov medzi práčovňou a umývaním riadu. Zloženia používané v detergentoch pre práčovne a ADD sa preto veľmi líšia . Tradičné ADD zloženia v Európe a Sevenej Amerike obsahujú metasilikáty, fosfáty a chlórové bielidlo, ale žiadne enzýmy.

V posledných rokoch sa však čiastočne v Európe začali do ADD pridávať enzýmy. Metasilikáty boli nahradené disilikátmi, znižujúc tak pH. Chlórové čiastiace látky a fosfáty sa nahradili vo viacerých európskych zloženiach, hlavne z dôvodov obáv o životné prostredie.

Obvykle keď odobereme fosfáty a chlór a znížime pH, výkon prania nebude dostačujúci. V takých prípadoch sa pridávajú enzýmy. Testy firmy Novozymes ukazujú že aj napriek nižšiemu pH a neprítomnosti chlóru sú nové enzymatické ADD lepšie na odstraňovanie škrobu a proteínových škvŕn ako tradičné ADD.

Než sa odstráni škrobový povlak môžu vytvoriť škvrny matného vzhľadu. Proteínové škvrny, ďalši typ škvŕn, sú tiež problémom, pri sklenených riadoch a príboroch. Aj keď riady a poháre vypadajú na pohľad čisté, proteínové škvrny často zostávajú na povrchu a priťahujú biele povlaky vápna v oblastiach ťažkej vody kým sa nepoužije zmäkčovač vody. Enzýmy sa môžu použiť na odstránenie oboch typov problémových špín.

Velkou výhodou enzýmou je že môžu efektívne odstraňovať špiny aj pri nízkych pracích teplotách.

 

Úspora energie

V posledných rokoch zaznamenalo používanie enzýmov pri praní ďalší rozvoj úsilia usporiť energiu. Keď optimalizujeme aplikačné parametre, môžeme dosiahnuť uspokojivý efekt aj pri nízkych teplotách, buď predĺžením aplikačného času (pre­soaking) alebo zväčšením enzýmovej koncentrácie (pre­spotting). Bolo dokázané že “pre­soaking” s enzymatickým pracím činidlom a pranie pri nízkych teplotách má výsledky aspoň také dobré alebo lepšie ako normálne pranie pri vysokých teplotách bez predĺženia pracieho času.

Procedúra ktorá ukazuje sľubné výsledky je pre­spotting: pred praním, sa časti bielizne na pranie so zaritými škvrnami, ako na golieroch tričiek a manžetách, sú navlhčené s nezriedeným, kvapalným, enzymatickým, pracím činidlom. Pranie pri nízkej teplote je teraz umožnené aj použitím novej proteázy s obchodným názvom KANASE.

 

Ponuka produktov

Štandartná ponuka produktov pre priemysel detergentov je uvedená nižšie. Väčšina produktov je dostupná v kvapalnej aj pevnej forme, a v rôznych koncentráciach. Prosím kontaktujte nás pre získanie podrobnejších detailov ako aj keď sa chete spýtať na produkt ktorý tu nie je zahrnutý.

Prosím uvedomte si že nie všetky produkty sú dostupné vo všetkých krajinách. Kontaktujte nás preto pre podrobnejšie informácie.

Alcalase®
Bakteriálna proteáza efektívna pri neutrálnych a mierne zásaditých podmienkach (pH 7-10). Vhodná pre namáčacie prípravky a kvapalné ako aj práškové detergenty.

Savinase®
Bakteriálna proteáza efektívna pri zásaditých podmienkach (pH 8-11). Okrem toho je charakterizovanaá ako veľmi efektívna pod stredne-horúcimi pracími podmienkami.

Everlase®
Variant Savinase získaný génovým inžinierstvom charakterický excelentnou stabilizou pri skladovaní v bieliacich detergentoch.

Esperase®
Bakteriálna proteáza efektívna pri silne zásaditých podmienkach (približne do pH 12 ) aj pri vysokých teplotách. Esperase je tiež efektívna v menej zásaditých roztokoch pri nižších teplotách.

Kannase®
Bakteriálna proteáza efektívna pri zásaditých podmienkach (pH 8-11). Okrem toho je charakterizovanaá ako veľmi efektívna pre tzv. studené pranie resp. nízkoteplotné pracie podmienky.

Lipolase®
Fungálna lipáza. Prvý enzým na trhu pre priemyselné použitie vyrobený rekombinačnými DNA technikami. Lipolase je efektívna pri silne zásaditých podmienkach (približne do pH 12 ) a pri širokej škále teplôt.

Lipolase Ultra
Variant Lipolase získaný pomocou génového inžinierstva. Vo všeobecnosti, je prací výkon Lipolase Ultra lepší ako Lipolase pri veľkej iónovej sile, nízkej teplote a vysokom pH, a pri rôznych kombináciach týchto podmienok.

LipoPrime™
Modifikovaný variant Lipolase získaný pomocou génového inžinierstva. LipoPrime vykazuje velmi dobré odmasťovacie schopnosti v porovnaní s Lipolase a Lipolase Ultra vo väčšine detergentov.

Termamyl®
Bakteriálna amyláza, ktorá je schopná pracovať pri relatívne vysokých zásaditých pH hodnotách (až do pH 11) a pri vysokých teplotách (až do 100 OC).

BAN (Bacterial Amylase Novo)
Tradičná bakteriálna amyláza, efektívnejšia pri neutrálnych a mierne zásaditých podmienkach a pri nízkych až stredných pracích teplotách. (Dostupný iba ako ko-granulát so Savinase).

Celluzyme®
Fungálny enzýmový produkt obsahujúci celulázový komplex aktívny v neutrálnych až stredne zásaditých oblastiach. Tento špeciálny enzým má tri efekty: vyjasňovanie farieb, zmäkčovanie a odstraňovanie špín. Celkový efekt je že Celluzyme pomáha zachovávať pekný vzhľad novej látky a regeneruje starú látku tak aby vypadala ako nová. Funguje na obleky robené z látok, napríklad bavlna a zmesi byvlny.

Carezyme®
Monokomponentná celuláza vykazuje dobré schopnosti vyjasňovania farieb. Zachováva atraktívny vzhľad novej látky. Obnovuje vzhľad používaných a starých oblekov. Odstraňuje chĺpky a žmolky. Je účinná na bavlnu a zmesi obsahujúce bavlnu.