Kožiarstvo

Kožiarsky priemysel

Jedno z najstarších použití priemyselne vyrábaných enzýmov spočíva vo spracovávaní koží na usne. Kože obsahujú medzi kolagénnymi vláknami tuk a proteíny. Predtým než surové kože môžu byť spracované musia byť tieto látky čiastočne alebo kompletne odstránené. Proteíny môžu byť odstránené proteázami a tuk môže byť odstránený lipázami, ako aj použitím tenzidov a rozpúšťadiel. V dnešnej dobe sa proteázy používajú hlavne na namáčanie, morenie a odchlpovanie pomocou enzýmov. Na použití lipáz pri rozpúštaní a odstraňovaní tuku sa horúčkovito pracuje a lipázy sú dnes integrovanou časťou spracovania kože v mnohých častiach sveta.

 

Namáčanie

Keď pripravujeme kože na lúhovanie a odchlpovanie a chceme získať vysokú kvalitu kože mali by sme materiál dostatočne namočiť.

Pre niektoré surovinové materiály, obzvlášť vysušené, by mohla byť dostatočná rehydratácia zložitým a časovonáročným procesom. Degradovaním interfibrilárnych proteínov použitím proteolytických enzýmov, schopnosť absorbovať vodu je značne zväčšená a proces namáčania môže byť skrátený.

Namáčacia proteáza firmy Novozymes pracuje najlepšie pri pH 8-9.

 

Odchlpovanie

Konvenčná cesta ako odstrániť chlpy z hovädzích koží je použitím lúhovania a sírnika sodného. Rozpúšťajú chlpy a otvárajú štruktúru vlákien.

Novozymes dodáva proteázu, ktorá napomáha k odstraňovaniu chlpov. Je to unikátna proteáza, pretože je aktívna pri veľmi vysokom pH=12-13 ktoré sa vyskytuje v procese lúhovania.

Najdôležitejšie je že odchlpovanie pomocou enzýmov vyústuje v čistejšií vláknový povrch a zlepšuje výťažnosť kože a mäkkosť. Použitie tejto špecifickej Novo Nordisk proteázy taktiež poskytuje garbiarniam mnoho možností. Napríklad, sulfidové a lúhové požiadavky zmenšené o viac ako 40% pričom ale zostane rovnaký čas lúhovania. Alternatívne môžu garbiarne skrátiť čas lúhovania o asi polovicu bez toho aby poklesla kvalita. Iná možnosť je vylúčiť použitie amínov, ktoré môžu byť konvertované na karcinogénne zložky.

Proces rozpúšťania chlpov je najviac rozsiahly. Táto špecifická proteáza Novozymes sa môže použiť ako výhoda v procese zachraňovania chlpov, čo má viac environmentálny význam. Chlpy sa nerozpustia a môžu byť vyfiltrtované z lúhového roztoku. Takto je možné zmenšiť CHSK o 50% a BSK o 35% vo výstupnom znečistení.

 

Odmasťovanie

Lipázy sú typom enzýmu ktorý špecificky degraduje tuk a tak nemôže poškodiť samotnú kožu. Lipázy nehydrolyzujú iba tuk na vonkajšku koží a kožiek, ale taktiež vnútri štruktúry kože. Keď sa odstráni väčšina prírodného tuku, nasledujúce chemické ošetrenia ako činenie a farbenie majú lepší efekt.

Zásaditá lipáza firmy Novozymes má pH škálu 7-13 zatiaľčo kyslá lipáza firmy Novozymes odporúčaná pre kyslé podmienky, pH 3-7. Novo Nordisk je jedinou spoločnosťou, ktorá ponúka aj zásaditú aj kyslú lipázu.

Hlavnou výhodou používania lipáz sú viac jednoznačné farby a čistejší vzhľad. Lipázy tiež zlepšujú produkciu nepremokavých koží, výrobcovia koží pre čalúnenie áut hovorili o zmenšenom zakalovacom efekte. Tento termín znamená zvyšovanie množstva povlaku chemikálií vo vnútrajšku vetraných častí auta.

Lipázy predstavujú viac enviromentálnejšiu metódu odstraňovania tuku. Pri hovädzích kožiach, povoľujú lipázy tenzidom aby boli kompletne nahradené. Pri kožuchoch, ktoré obsahujú až do 40% tuku, je použitie rozpúšťadla bežným, a rozpúšťadlo môže byť nahradené lipázou a tenzidom. Rozpúšťadlá majú tendenciu vysušiť kožu a spôsobiť bledosť farby.

Ak sa povrchovo aktívne látky použijú na kožuchy, obvykle nie sú efektívne a môžu poškodzovať životné postredie. Silnejšie látky ako nonyl fenol etoxylát majú lepší efekt ale sú viac škodlivé na životné prostredie. Pri používaní lipáz Novozymes, môže byť pôvodné dávkovanie týchto látok zmenšené najmenej o 50% aj v prípade kožuchov aj v prípade bravčových usní. Navyše nonyl fenol etoxylát môže byť nahradený viac biodegradabilnými látkami.

 

Morenie

Ak chcete dostať vláčnu kožu, potrebuje surovinový materiál pred činením enzýmové ošetrenie. Toto sa volá morenie, pomocou ktorého sú isté proteínové časti rozpustené a môžu byť odmyté preč. Stupeň používania morenia závisí od požadovaného charakteru konečnej kože. Napríklad koža na rukavice by mala byť veľmi jemná a vláčna a preto by mala podstúpiť silný proces morenia, kdežto koža pre topánky je morená iba ľahko. Koža pre vrch topánok spadá niekde medzi tieto dva extrémy.

Ako moriace činidlo sa tradične používal psačí alebo holubí trus. Okrem toho že to bol náročný riadiaci proces z nepredvídateľnými následkami, trus neprispieval ku tvorbe životného prostredia. Trusové morenie malo zmäkčovací efekt iba vďaka akcii proteáz, a bolo zvestované ako veľký krok dopredu v roku 1908 keď nemecký chemik Otto Röhm patentoval prvé štandartné morenie. Toto bolo založené na pankreatických enzýmoch extrahovaných zo zabitých zvierat a bolo veľmi úspešné. Dnes sa na morenie používajú aj bakteriálne proteázy aj trypsín (tradičná pankreatická proteáza).

Novozymes produkuje obidva typy enzýmov. Novozymes tiež ponúka novú kyslú proteázu, ktorá funguje dobre aj pri pH 2.5-7. Mala by byť použitá počas druhého morenia wetblue koží.

 

Flexibilita a synergia

Aj pri procese morenia aj pri procese odmasťovania, Novozymes ponúka flexibilitu pri pridaní enzýmu vhodného daným podmienkam, či už kyslým alebo zásaditým.

Okrem iného môžu byť naraz pridané dva rôzne enzýmy. Napríklad odchlpovací enzým firmy Novozymes (NUE) a zásaditá lipáza sú velmi dobrou kombináciou na lúhovanie. V testoch tieto dva enzýmy ukázali že majú synergický efekt. Odchlpovací enzým firmy Novozymes otvára kožu a umožňuje zásaditej lipáze firmy Novozymes odstrániť tuk, čím sa zefektívňuje aj odchlpenie aj odmasťovanie. Iná dobrá kombinácia je zároveň použiť moriaci enzým firmy Novozymes a odmasťovací enzým firmy Novozymes pri kyslých podmienkach. Toto sú ukážky nových zón, ktoré bude Novozymes skúmať v budúcnosti.

 

Škála produktov

Štandartná ponuka produktov pre kožiarsky priemysel je uvedená nižšie. Väčšina produktov je dostupná v kvapalnej aj pevnej forme, a v rôznych koncentráciach. Prosím kontaktujte nás pre získanie podrobnejších detailov ako aj keď sa chete spýtať na produkt ktorý tu nie je zahrnutý.

Prosím uvedomte si že nie všetky produkty sú dostupné vo všetkých krajinách. Kontaktujte nás preto pre podrobnejšie informácie.

Greasex®
Zásaditá lipáza na odmasťovanie koží a kožiek.

NovoCor® AB
Proteáza na kyslé morenie koží a kožiek.

NovoCor AD
Kyslá lipáza na odmasťovanie koží a kožiek.

NovoCor S
Proteáza na rehydratáciu vysušených a slaných koží.

NUE (Novo Unhairing Enzyme)
Proteáza na odchlpenie koží a kožiek.

PTN (Pancreatic Trypsin Novo)
Trypsínová proteáza pre neutrálne a zásadité morenie koží a kožiek.

Pyrase®
Proteáza na neutrálne a zásadité morenie koží a kožiek.