Textil

Textilný priemysel

V textilnom priemysle sa enzýmy využívajú stále viac, hlavne pri finalizácii látok a odevov. Tu sú sprehľadnené najdôležitejšie použitia enzýmov. Odšlichtovanie je proces za použitia enzýmov, ktorý vznikol už na začiatku 20. storočia, ale ostatné boli vynájdené v priebehu posledných 15 rokov.

 

Odšlichtovanie

V prípade použitia látok robených z bavlny alebo zmesi bavlny a syntetických látok, sú osnovné vlákna pokryté priľnavou látkou známou ako ‘šlichta’. Tá je tu aby zabránila trhaniu vlákien počas tkania. Najbežnejšie šlichty sú škroby a deriváty škrobov. Po tkaní musí byť šlichta znova odstránená aby bola látka pripravená na dokončenie (bielenie, farbenie, potlač, atď.).

Tento proces (odšlichtovanie) môže byť vykonaný opracovaním látky pomocou silných chemikálií ako kyseliny, lúhy alebo oxidujúce činidlá. No mnoho rokov boli preferované škrob štiepiace enzýmy (amyázy) kvôli ich vysokej efektívnonsti a špecifickej reakcii. Amylázy kompletne odstraňujú šlichty bez nejakého poškodzujúceho efektu na látku. Ďalšou výhodou enzýmov, ktoré silné chemikálie spomenuté vyššie nemajú je, že enzýmy nepoškodzujú životné prostredie, takže odpadová voda z procesu je viac prijateľná z enviromentálneho hľadiska.

 

Bio-Polishing

Bavlna a iné prírodné vlákna založené na celulóze môžu byť zlepšené enzymatickým spracovaním známym ako Bio-Polishing (bio-leštenie). Ako napovedá sám názov spracovanie dáva vláknam vyhladený, lesklejší vzhľad.

Toto spracovanie sa používa na odstránenie ‘fuzz’ – malých tkaničiek vlákien ktoré vyčnievajú z povrchu priadze. Zhluku vlákienok sa v textilníctve hovorí ‘pill’. žmolky. Tieto žmolky môžu predstavovať vážny problém na kvalite pretože vyúsťujú v neatraktívny, zauzlovaný vzhľad vlákien. Po bio-leštení, je tendencia tvorby žmolkov oveľa nižšia. Ostatné výhody z odstraňovania vlákien sú mäkšie a vyhladenejšie zaobchádzanie a výrazná jasnosť farieb.

 

Finalizácia rifloviny

Mnoho ‘neformálnych’ odevov je praných aby vypadali obnosené. Vynikajúci príklad je pranie s kameňmi u rifiel. V pôvodnom procese prania s kameňmi, sa modrý denim ošúchal vďaka obrusovaciemu použitiu pemza kameňov na povrchu odevu. V dnešnej dobe sa na úpravu používa špeciálna celuláza na urýchlenie abrazívnosti.

Celuláza pôsobí uvoľňovaním indigo farby na riflovinu v procese zámom ako ‘bio-stoning’ – biologické pranie s kameňmi. Malá dávka enzýmov môže nahradiť mnoho kilogramov kameňov. Použitie menšieho množstva kameňov vyúsťuje v menšie poškodenie odevov, menej zodraté práčky a menej pemza prachu v prostredí práčovne.

Tento postup otvoril v dokončovaní rifloviny nové možnosti, zväčšením možností dokončenia. Napríklad je teraz možné zošúchať riflovinu na väčší stupeň bez rizika poškodenia odevu. Taktiež sa zvýši produktivita pretože práčky v práčovňách obsahujú menej kameňov a viac odevov.

 

Odstránenie bielidiel

Prírodné vlákna ako bavlna sú pred farbením bežne bielené pomocou peroxidu vodíka. Bielidlá sú vysoko reaktívne chemikálie a každý peroxid ponechaný na vláknach môže prerušiť proces farbenia. Preto je potrebné celkové ‘odstránenie bielidiel’. Pôvodná metóda je neutralizovať bielidlo redukčným činidlom, ale musí byť precízne dodržané dávkovanie. Enzýmy predstavujú viac výhodnú alternatívu pretože sa ľahšie a rýchľejšie používajú. Malá dávka katalázy je schopná odbúrať hydrogén peroxid na vodu a kyslík. V porovnaní s tradičnými metódami enzymatický proces vyúsťuje v čistejšiu odpadnú vodu alebo zmenšenú spotrebu vody.

 

Škála produktov

Prosím uvedomte si že nie všetky produkty sú dostupné vo všetkých krajinách. Kontaktujte nás pre získanie podrobnejších detailov.

Alcalase®
Pre odglejovanie hodvábu.

Aquazym®, DeniPrime™
Pre nízko a stredne teplotné odšlichtovacie procesy.

BioPrep®
Pre prípravu látky. Na opracovanie bavlny.

Cellusoft®
Pre Bio-Polishing (oživenie farieb a lesklejší vzhľad).

DeniLite™
Pre bielenie rifloviny.

DeniMax®
Pre finalizáciu rifloviny.

Novosol P™
Disperzné činidlo pre pranie rifloviny.

Savinase®, Esperase®
Pre finalizáciu vlny .

Termamyl®, Thermozyme™
Pre vysokoteplotné odšlichtovacie procesy.

Terminox™
Pre odstraňovanie bielidiel (peroxidu).